zpdazpda
Zawory małogabarytowe typu ZM - informacje podstawowe - ZM
Przeznaczenie

     Zawory małogabarytowe typu ZM przeznaczone są do montażu w układach pomiarowych i regulacyjnych. Służą do uruchamiania i obsługi przetworników przepływu, różnicy ciśnień i ciśnienia, manometrów oraz innego osprzętu.
     Szeroki zakres odmian konstrukcyjnych i przyłączy produkowanych zaworów pozwala na spełnienie następujących funkcji: odcięcia lub otwarcia przepływu, wzorcowania przyrządu pomiarowego, przedmuchiwania instalacji z zanieczyszczeń, odwodnienia, jak i na bezpośredni montaż przyrządu lub pośredni za pomocą rurek.
     Produkowane są następujące typy zaworów:
- zawory jednodrogowe odcinające: ZM-10, ZM-10.1, ZM-11, ZM-11.1, ZM-12, ZM-12.1, ZM-12.2, ZM-17;
- zawory manometryczne: ZM-13, ZM-14, ZM-15, ZM-15.2, ZM-15.3;
- zawory dwudrogowe: ZM-21, ZM-24;
- zawory blokowe trójdrogowe: ZM-30, ZM-31;
- zawory blokowe pięciodrogowe: ZM-50, ZM-51.

Pliki
ZM - opis do pobrania
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso