zpdazpda
Sterownik wielofunkcyjny - PSW 84-11
Przeznaczenie

Uniwersalny 8-wejściowy, wieloobwodowy (1-8) regulator PID przeznaczony do automatyzacji przemysłowych procesów technologicznych. Stosowany w złożonych, wieloimpulsowych układach regulacyjnych wymagających skomplikowanych dodatkowych obliczeń, np. oblicza i zlicza korygowane od P i T przepływy pary, wody, gazów, moc cieplną, energie cieplne itd.
Poza obsługą układów regulacji może jednocześnie spełniać funkcje sterownika oraz układu centralnej sygnalizacji. Swobodna konfiguracja polegająca na zasadzie łączenia bloków funkcyjnych może być prowadzona przy pomocy programu konfiguracji graficznej na komputerze PC lub z panelu czołowego urządzenia.Można skonfigurować wszystkie typowe struktury regulacji m.in. stałowartościową, stosunku, kaskadę, sterowanie nadrzędne itp.
Zegar czasu rzeczywistego RTC umożliwia prowadzenie regulacji i sterowań w zależności od wpisanych charakterystyk prowadzenia parametru technologicznego w funkcji czasu. Sygnały sterujące mogą być: ciągłe, 2-u lub 3-pozycyjne.
Rozbudowany blok alarmów umożliwia szeroką diagnostykę stanu urządzenia oraz obiektu. Regulator może pracować w systemie rozproszonym, autonomicznie współpracując z komputerem nadrzędnym. Kanał transmisji poziomej umożliwia wymianę informacji między regulatorami, co pozwala automatyzować duże obiekty. Panel czołowy wyposażono w: 2 wyświetlacze 4-cyfrowe, 1 wyświetlacz 2-u cyfrowy, 2 linijki diodowe, 6 LED oraz 8 przycisków z diodami LED. Funkcje wszystkich elementów panelu są dowolnie konfigurowalne programowo.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso