zpdazpda
Urządzenie sygnalizacji alarmowej - PSW 81-03/04
Przeznaczenie

Układ sygnalizacji alarmowej zbudowano na bazie sterownika wielofunkcyjnego PSW-81-02, poprzez wyposażenie go w użytkowe oprogramowanie oraz sprzętowe przystosowanie do połączenia z kasetami EUS-03 i EUS-14. Układ funkcjonuje autonomicznie lub jako element struktury automatyki i CRPD.

Budowa
  • Rodzaj obudowy:

           – pulpitowo-tablicowy........................72 x 144 x 338 mm
           –  wykrój.....................................................138.5 x 68 mm

  • Panel operatorski - to pokryta folią płyta czołowa urządzenia, pod którą znajdują się:

           – dwa czterocyfrowe wskaźniki siedmiosegmentowe,
           –  jeden wskaźnik dwucyfrowy,
           – dwie linijki diodowe po 20 LED do pracy bargrafowej, punktowej lub indywidualnej,
           sześć LED indywidualnych A1 . . A4, L, C,
           – osiem klawiszy: bez, z jedną lub dwoma przypisanymi diodami LED.
Funkcje technologiczne wszystkich elementów panelu są określane programowo (sterowanie procesem, obrazowanie stanu obiektu).

  • Płyta tylna - zawiera złącza obiektowe i zaciski zasilania.
Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso