zpdazpda
Wskaźnik wielkości technologicznych - WWT 84
Przeznaczenie

Wskaźnik wielkości technologicznych WWT-84 jest wykorzystywany w energetyce, ciepłownictwie, hutnictwie oraz w liniach procesów technologicznych. WWT-84 poza typowym zastosowaniem jako wskaźnik wielkości technologicznych jest stosowany jako uniwersalny kalkulator charakterystycznych wielkości procesowych np. przepływu pary lub gazu, bilansu przepływów, zużycia ciepła, objętości cieczy. Ponadto WWT-84 może pełnić rolę stacji pomiarowej w rozproszonym systemie automatyki przekazując dane do komputera nadrzędnego.

Budowa

Wskaźnik WWT-84 jest nowoczesnym konfigurowalnym urządzeniem automatyki zawierającym mikrokontroler Z84, układy wejść/wyjść analogowych i binarnych, kanały komunikacyjne oraz panel operatorski (płyta czołowa).
Panel jest pokryty folią, pod którą znajdują się:

  • czterocyfrowy wskaźnik 7-segmentowy (13 mm) koloru czerwonego,
  • sześciocyfrowy 7-segmentowy (8 mm) koloru zielonego,
  • szesnaście LED (diod świecących) do sygnalizacji stanu wielkości technologicznych,
  • jedna LED sygnalizująca sprawność urządzenia lub jego uszkodzenie - WATCH-DOG ozn. WD,
  • cztery przyciski ozn.: 1-” ”, 2-” ”, 3-” ” i 4-” ”,
  • dwa przyciski znajdujące się z prawej, bocznej strony panelu, dostępne po jego nieznacznym wysunięciu z obudowy, a służące tylko do konfiguracji urządzenia,
  • pole opisowe powiązane z dwunastoma LED-ami (koloru zielonego) używanymi najczęściej do identyfikacji wielkości wskazywanej na wyświetlaczu 4-cyfrowym.

Funkcje technologiczne wszystkich elementów panelu są określone programowo. Płyty tylne związane z modułami elektroniki zawierają złącza obiektowe transmisyjne oraz zaciski zasilania.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso