zpdazpda
Wskaźnik wielkości technologicznych - WWT 166
Przeznaczenie

Dzięki swobodnej konfiguracji wskaźnik WWT-166 umożliwia realizację wszelkich zadań stawianych przed obiektową stacją pomiarową. Wskaźniki WWT-166 i sterowniki PSW-166 można łączyć w sieć za pomocą szybkiej magistrali CAN (do 1Mb/s) tworząc rozproszony system automatyki obsługujący do 1000 sygnałów.
Typowe zastosowania WWT-166 to:

  • Wskaźnik wielkości procesowych,
  • Układ sygnalizacji alarmowej,
  • Kalkulator procesowy, np.: licznik ilości ciepła pary przegrzanej i wody grzewczej (zależnie od przepływu, temperatury i ciśnienia).
  • Sterowanie logiczno-sekwenc. – także regulacja PID,
  • Współpraca z systemami wizualizacji (np.: INTUCH, WIZCON, FIX, PRO-2000, WSN) – przesyłanie danych do systemu (rejestracja, archiwizacja) i z systemu (sterowanie, zmiana param. do obliczeń itp.)
Budowa

WWT-166 zbudowany jest z trzech płyt elektroniki oraz panelu operatorskiego z magistralą. Na płytach elektroniki
z tyłu aparatu zamontowano złącza do podłączenia sygnałów obiektowych i transmisyjnych.
P – płyta procesora zawiera między innymi: procesor 80C166, układy pamięci EPROM i NOVRAM, zegar RTC,
układy interfejsu (sterownik CAN) i zasilacz.
A – płyta wejść analogowych z procesorem 80C32 i układami interfejsu do podłączenia z płytą główną P. Na
płycie tej montowana jest w wersji pełnej nakładka A’, na której zbudowano układy wyjść analogowych.
B1 – płyta binarna zawierająca układy buforowe, optoizolację, wzmacniacze wejściowe oraz zabezpieczone przeciwzwarciowo układy wyjściowe. Płyta posiada kilka odmian w zależności od połączenia wyjść binarnych BO15 i BO16. Różne sposoby połączenia tych wyjść wykorzystuje się przy współpracy WWT z kasetami sygn. np.: EUS

Charakterystyka funkcjonalna

Wskaźnik wielofunkcyjny WWT-166 to nowoczesny aparat automatyki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów elektronicznych montowanych w technice SMD i wprowadzeniu programowej kalibracji wejść analogowych skonstruowano „mocne” pod względem ilości sygnałów wejściowo-wyjściowych urządzenie o małych rozmiarach zewnętrznych. Dodatkowym atutem WWT-166 jest oprogramowanie systemowe. Bardzo szeroki zakres dostępnych programowych bloków funkcyjnych oraz rozbudowana komunikacja pozioma CAN – umożliwia kompleksową automatyzację obiektów, na których liczba sygnałów wynosi 700-1000.
WWT-166 występuje w czterech wersjach zależnych od stopnia rozbudowy aparatu.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso