zpdazpda
Konfiguracja graficzna sterowników - KGS
Przeznaczenie

Oprogramowanie rodziny KGS stworzono dla wszystkich produkowanych przez ZPDA sterowników regulatorów:
PSW-8, PSW-81, PSW-84, PSW-166 oraz wskaźników WWT-84 oraz WWT-166. KGS działa w środowisku popularnie stosowanych systemów operacyjnych rodziny Windows: Win95, Win98, WinNT, Win2000. Minimalne wymagania sprzętowe narzucają użyte systemy operacyjne. Oprogramowanie KGS nie wymaga zastosowania jakichkolwiek specjalizowanych elementów sprzętowych.
Wszystkie programy rodziny KGS zaprojektowano w zbieżnej szacie graficznej, a oferowany przez oprogramowanie system menu wykonano w standardzie Windows, co dodatkowo ułatwia prace. Oprogramowanie KGS zaopatrywane jest w interaktywny system pomocy.
 

Charakterystyka funkcjonalna

Rodzina programów Konfiguracja Graficzna Sterowników KGS, to zestaw narzędzi służących do programowania urządzeń aparatowych produkcji ZPDA. Opracowanie oprogramowania zapoczątkowała konieczność zaoferowania użytkownikowi prostego w obsłudze oraz spójnego modułu programowego pozwalającego zarówno na tworzenie nowych, jak i modyfikację już istniejących konfiguracji z równoczesnym emitowaniem dokumentacji oprogramowania.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso