zpdazpda
Przetwornica sygnałowa - PS 24...
Przeznaczenie

Przetwornica sygnałowa PS-24/230-01-P służy do awaryjnego zasilania obwodów sygnałowych świateł zaporowych semaforów i tarcz ostrzegawczych oraz innych odbiorników wymagających zasilania awaryjnego.

Budowa

Przetwornica pracuje w układzie impulsowego przetwarzania opartego na zasadzie działania przetwornicy przeciwsobnej, która odznacza się dużą sprawnością i niezawodnością.
Na płycie czołowej znajdują się: zaciski wejściowe sieci zasilającej 230V AC , zaciski do podłączenia baterii oraz zaciski do zasilania obwodów świateł. Każdy obwód posiada stosowne zabezpieczenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego prądu.
Do tego celu służą bezpieczniki , dodatkowo B1 chroni przed skutkami odwrotnego podłączenia biegunów akumulatora.
Wyjście przetwornicy w czasie pracy awaryjnej jest zabezpieczone przed skutkami zwarcia przez układ elektroniczny.
W czasie pracy “przelotowej”, przy obecności napięcia sieci zabezpieczeniem są bezpieczniki B2 i B3.
Stan pracy urządzenia jest sygnalizowany przez świecenie odpowiednich lampek kontrolnych. Przełącznik PRACA/TEST umożliwia w każdym momencie symulację poprawności działania przetwornicy niezależnie od stanu zasilania sieci. Konstrukcja przetwornicy zapewnia dostateczne bezpieczeństwo użytkowania dzięki galwanicznej separacji między zaciskami baterii a zaciskami sieciowymi.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso