zpdazpda
Sygnalizator wartości analogowej - SWA 11
Przeznaczenie

Sygnalizator wartości analogowych SWA-11 jest przeznaczony do wygenerowania nastawionych progów przekroczeń z poziomu wejściowego sygnału analogowego 0/4...20mA dla potrzeb układów sterowania, sygnalizacji i blokad.
Dla ważnych ruchowo obwodów przewidziano do wykorzystania sygnał binarny BoAL, którego stan wysoki informuje o prawidłowo emitowanych progach. Powyższy sygnał binarny może być wykorzystywany tylko przy wartości wejścia analogowego 4...20mA.
Obwód wejściowy sygnalizatora może być włączony w dowolne miejsce kontrolowanego toru prądowego.

Budowa

Obudowa typu KS10 z podstawką typu GS11B do montażu indywidualnego lub na typowych listwach typu EB-31 o szerokości 31mm.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso