zpdazpda
Sygnalizator wartości analogowej - SWA 13
Przeznaczenie

Sygnalizator wartości analogowych SWA-13 jest przeznaczony do wygenerowania nastawionego progu przekroczenia z poziomu sygnału analogowego 0/4...20mA. Generowany sygnał przekroczenia w postaci zwiernych lub rozwiernych styków przekaźnika wykorzystuje się np. w układach blokad i zabezpieczeń. Drugi zestaw styków przekaźnika działający jednocześnie może pracować np. w niezależnym układzie sygnalizacji alarmowej informując o zaistniałym stanie.
Obwód wejściowy sygnalizatora może być włączony w dowolne miejsce kontrolowanego toru pomiarowego 0/4...20mA.

Budowa

Obudowa typu KS10 z podstawką typu GS11B do montażu indywidualnego lub na typowych listwach typu EB-31 o szerokości 31mm.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso