zpdazpda
Sygnalizator wartości analogowej - SWA 22
Przeznaczenie

Sygnalizator wartości analogowych SWA-22 jest przeznaczony do wygenerowania nastawionych progów przekroczeń z poziomu wejściowego sygnału analogowego 0/4...20mA dla potrzeb układów sterowania, sygnalizacji i blokad .
Dla ważnych ruchowo obwodów przewidziano do wykorzystania sygnał binarny BoAL, którego stan wysoki H informuje o prawidłowo emitowanych progach. Powyższy sygnał binarny może być wykorzystywany tylko przy wartości wejścia analogowego 4...20mA.
Obwód wejściowy sygnalizatora może być włączony w dowolne miejsce kontrolowanego toru prądowego.

Budowa

Sygnalizator SWA-22 zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor umożliwia: pomiar separowanego wejścia analogowego, który można oglądać na wyświetlaczu, w zakresie ustawionym przy pomocy przycisków znajdujących się na folii.
Przekroczenie ustawionych progów jest sygnalizowane przez 4 diody LED umieszczone na płycie czołowej, a sygnał jest podawany na wyjścia przekaźnikowe.
Niesprawność urządzenia powoduje wysłanie alarmu BoAL (stan L) do układu sygnalizacji . Zielony kolor diody WD sygnalizuje prawidłowy obieg programu a czerwony brak działania procesora. Alternatywnie wszystkie ustawienia sygnalizatora można przeprowadzić przy pomocy kabla transmisyjnego o długości. ok.1,5m i programu konfiguracyjnego pracującego w środowisku WINDOWS.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso