zpdazpda
Przetwornik rezystancji - PR 07
Przeznaczenie

Elektroniczny przetwornik rezystancji PR-07 jest udoskonaloną wersją PR-02, służy do przetwarzania wartości rezystancji mierzonych wielkości technologicznych na sygnał prądowy.
Zapewnia separację między czujnikiem a wyjściem oraz między zasilaniem obiektowym.
Może współpracować z czujnikami termometrycznymi typu PT100, Ni100 lub w układzie pozycjonera.
Przetwornik PR-07 można stosować, gdy wymagana jest separacja wyjścia względem czujnika pomiarowego. Wyrób może służyć jako separator analogowy – Iwej 4 ... 20mA, Iwyj 4 ... 20mA.

Budowa
  • Układ elektroniczny zbudowany jest w oparciu o nowoczesne układy scalone i wysoko stabilne rezystory zapewniające stałe parametry niezależne od temperatury otoczenia i napięcia zasilania.
  • Układ posiada zabezpieczenie przed odwrotnym zasilaniem oraz ogranicznik prądu wyjścia przy rozwartym wejściu do 32mA.
  • Dzięki 4-przewodowemu połączeniu z czujnikiem zapewniono pełną kompensację oporności przewodów połączeniowych.
  • Zastosowany na wejściu czujnika nowoczesny wzmacniacz pomiarowy, liniowy transoptor analogowy oraz połączenie ekranu przez wzmacniacz buforowy, uczyniło układ odporny na zakłócenia sieciowe oraz częściej spotykane zakłócenia impulsowe wielkiej częstotliwości.
Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso