zpdazpda
Przetwornik rezystancji - PR 11
Przeznaczenie

Przetwornik pomiarowy PR-11 przetwarza sygnał temperaturowy z czujnika rezystancji Pt100 lub Ni100 na wielkość prądu 4 – 20 mA w systemie dwuprzewodowym.

Budowa
  • Układ elektroniczny zbudowany jest w oparciu o nowoczesne elementy półprzewodnikowe i wysoko stabilne rezystory, zapewniające stałe parametry przetwarzania niezależne od zmian temperatury otoczenia i napięcia zasilania.
  • Układ posiada zabezpieczenie przed odwrotnym zasilaniem.
  • Przetwornik kompensuje błędy wynikające z nieliniowości charakterystyk czujników pomiarowych Pt100 lub Ni100, czyniąc wyjściowy sygnał prądowy liniowym.
  • Trójprzewodowe połączenie z czujnikiem pomiarowym zapewnia pełną kompensację do oporności linii 10 /~100mb Cu.
Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso