zpdazpda
Sterownik silników jednofazowych - SSJ 01
Przeznaczenie

Sterownik SSJ-01 służy do bezstykowego sterowania siłownikiem elektrycznym z silnikiem jednofazowym. Realizuje on bezstykowe załączanie, wyłączanie i odwracanie silnika pod obciążeniem.
Układ posiada sygnalizacje świetlną kierunku załączania (diody zielone) oraz stan wyłączników krańcowych (diody czerwone).
Urządzenie jest zalecane do pracy w środowiskach z czynnikami chemicznie agresywnymi gdzie tradycyjne styczniki mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.

Budowa

Układ elektroniczny urządzenia zbudowany jest w oparciu o nowoczesne układy półprzewodnikowe typu TRIACS oraz OPTOTRIACS MOC zapewniające niezawodność działania. Konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania dzięki galwanicznej separacji miedzy zaciskami sterującymi a zasilaniem siłownika oraz zastosowanej obudowie z tworzywa sztucznego typu PHOENIX.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso