zpdazpda
Sterownik silników trójfazowych - SST 21
Przeznaczenie

Sterownik SST−21 służy do bezstykowego sterowania siłownikami elektrycznymi z silnikami trójfazowymi o mocy 1,5KW.
Realizuje on bezstykowe załączanie, wyłączanie i odwrócenie kierunków obrotów silnika pod obciążeniem, współpracuje z wyłącznikami drogowymi i momentowymi oraz powiela wyłączniki krańcowe.
Sterownik SST−21 jest zalecany w środowiskach z czynnikami chemicznie agresywnymi gdzie zwykłe styczniki mogą ulec uszkodzeniu.

Budowa

Układ elektroniczny urządzenia zbudowany jest w oparciu o nowoczesne układy półprzewodnikowe TRIACS oraz OPTOTRIACS MOC zapewniające niezawodność działania bezpieczną obsługę dzięki galwanicznej izolacji między zaciskami sterującymi i pomocniczymi a zaciskami zasilającymi silnik.
Dzięki układowi wzajemnego wykluczania urządzenie uniemożliwia jednoczesne wysterowanie silnika w obu kierunkach ( zwarcie faz ).
Sterowanie odbywa się sygnałem binarnym 24VDC np. z regulatora PSW−84, PSW−166 itp. co potwierdzają diody LED So i Sz.
SST−21 bada również stany wyłączników krańcowych siłownika jeżeli jeden z nich zostanie rozwarty to zgaśnie odpowiednia dioda dioda LED, odłączone będzie zasilanie silnika w danym kierunku oraz zmieni się stan styków przekaźnika powielającego. Poszczególne obwody są względem siebie oddzielone galwanicznie.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso