zpdazpda
Czujnik kolejności zaniku fazy - CZF ...
Przeznaczenie

Czujniki zaniku faz są wykonywane w dwóch wersjach:


CZF - 01 ... 04
Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczenia silników trójfazowych wg wymogów dla sieci zasilania zgodnych z normą PN-EN 61000-3-2 od skutków:

  • braku lub obniżenia napięcia na którejkolwiek fazie poniżej nastawionego progu,
  • asymetrii faz,
  • zamiany kolejności w podaniu faz.

Czujnik oparty jest na zasadzie wektorowego sumowania napięć poszczególnych faz, przez co wykrywa nie tylko różnicę napięć między poszczególnymi fazami ale również kontroluje przesunięcia fazowe mogące być przyczyną uszkodzeń urządzeń napędowych.


CZF - 11 ... 14
Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczenia silników trójfazowych lub innych odbiorników trójfazowych od skutków jak wyżej.
Czujnik oparty jest na zasadzie pomiaru napięcia szczytowego na poszczególnych fazach w związku z tym ma zastosowanie w układach zasilania napędów elektrycznych w których występują zakłócenia nieliniowe i przesunięcia fazowe w wyniku pojawienia się nieparzystych harmonicznych na skutek zastosowania do sterowania falowników bez filtrów przeciwzakłóceniowych lub o małej skuteczności.

Pliki
Karta katalogowa
1991-2021 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso