zpdazpda
Wieloparametrowy Wskaźnik Bargrafowy - WWB 01
Przeznaczenie

Wskaźnik WWB-01 jest przewidziany do kontroli procesu technologicznego, który wymaga równoczesnego podglądu rozkładu ciśnień, temperatur lub ich różnic np.:

  • ciśnień w strefach podrusztowych kotłów lub po wprowadzeniu sygnału od ciśnienia z komory
  • paleniskowej, strefowych różnic ciśnień,
  • temperatur i ciśnień w wannach produkcji szkła, tunelach ceramiki itp.

Przewidziany dodatkowo 4-ropozycyjny wyświetlacz cyfrowy umożliwia wybiórczo dokładny odczyt każdego pomiaru bargrafowego. Informacja o powyższym wyborze jest sygnalizowana migiem najwyższej ledy na wybranej linijce. Dla każdego wejścia bargrafowego można nastawić próg sygnalizacji alarmowej, którego przekroczenie będzie sygnalizowane słupkiem światła migowego.
Bargrafy niewykorzystane np. S9, S10 można przewidzieć do pomiarów dodatkowych, a pożądanych w ciągu procesowym, np. pomiaru w komorze paleniskowej i temp. sklepienia paleniska.
Zawarta funkcja programowa umożliwia dostosowanie krzywej bargrafowej do optymalnego zobrazowania pomiaru.
Wszystkie wartości bargrafowe są w dyspozycji do prze-słania transmisyjnego wg protokołu MODBUS-RTU do systemu wizualizacji.

Budowa

WWB-01 jest wyposażony w obudowę z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do zabudowy tablicowej, z płytą czołową wykonaną w postaci estetycznej folii, pod którą są umieszczone wskaźniki bargrafowe oraz cyfrowy wyświetlacz LED z przyciskiem wartości wybranego pomiaru.

Pliki
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi
1991-2019 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso