zpdazpda
Zwężki pomiarowe i ich obudowy - KRP 00
Przeznaczenie

Zwężki pomiarowe (kryzy, dysze) są najczęściej stosowanymi elementami służącymi do pomiaru przepływów mediów płynnych o dowolnych parametrach ciśnienia i temperatury, ale o jednorodnej fazie skupienia (para, woda, gaz, olej itp.)
Układy pomiarowe, zrealizowane na zwężkach pomiarowych, wykonanych w oparciu o PN-93/ M-53950/01, posiadają dopuszczenie PKNiM do pomiarów rozliczeniowych.

Pliki
1991-2019 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso