zpdazpda
Firma

Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o. od początku swej działalności w 1992r. związany jest z projektowaniem i automatyzacją obiektów przemysłowych. W początkowym okresie działalności zakład wyspecjalizował się w projektowaniu i produkcji różnego typu zwężek pomiarowych przepływu, pełnego zakresu osprzętu i wyposażenia związanego z instalacją zwężek na rurociągach jak i urządzeń do instalacji aparatury pomiarowej.

Ponadto w zakresie...

ZARZĄD

 

Zakładem kieruje Prezes Zarządu. Zagadnienia związane z polityką personalną, jakością i rozwojem Zakładu są bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Spółki.
 
Prezes Zarządu na bieżąco zapewnia wszelkie środki niezbędne do efektywnego i zgodnego z Systemem Zarządzania Jakością systemu działania Zakładu.
 
ZPDA Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowany personel, który posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do realizowania zadań organizacyjnych zakładu.

 

1991-2024 Copyright ZPDA All Rights Reserved
iso